CLA 2.0 in Farsi (2017)

 
 
با سلام و احترام
 
 
 
مبانی نظری و مورد کاوی های مختلف و متنوع 
 
 
اثر برجسته پرفسور سهیل عنایت الله و ایوانا میلیویچ
 
 
تحلیل لایه ای علت ها. نسخه 2.0
 
 
روش پرکاربرد و معروف آینده پژوهی انتگرال
 
 
 تحلیل لایه ای علت ها یکی از روش های آینده پژوهی است که سهیل عنایت الله آن را ابداع کرده و توسعه داده است. هدف از پیاده سازی تحلیل لایه ای علت ها ساخت شکنی  پدیده های اجتماعی و رسیدن به درکی عمیق از لایه های زیرین مسائل و مشکلات است. پس از آشکار شدن لایه های مختلف پدیده ها و قرار گرفتن متن در بافت نوبت به تدوین و ارائه سناریو های بدیل آینده می رسد.

در تحلیل لایه ای علت ها حالت های مختلف دانستن اعم از علمی- تجربی، تفسیری – تاویلی، و فلسفی – انتقادی یکپارچه می شوند. ارزش و سودمندی این روش در  پیش بینی بهتر و دقیق تر آینده نیست بلکه با ایجاد فضاهای گذار زمینه لازم را برای خلق آینده های بدیل  فراهم می کند. همچنین کاربرد این روش هنگام سیاست گذاری عمومی و درازمدت نهایتا منجر به تهیه بینش های جامع تر، ژرف تر و اثربخش تر می شود.

تحلیل لایه ای علت ها از چهار سطح تشکیل می شود که عبارتند از : لیتانی ، علت های اجتماعی- سیستمی ، جهان بینی و گفتمان مسلط ، و نهایتا اسطوره -استعاره.

 ۱- سطح اول لیتانی نام دارد که در فرهنگ مسیحی به معنی مراسم دعا و مناجات دسته جمعی است. لیتانی سطحی ترین لایه بوده و معرف دیدگاه رسمی و پذیرفته شده از واقعیت است.

۲- سطح دوم سطح علت های اجتماعی و معرف دیدگاه سیستمیک است. در این سطح داده های سطح لیتانی توضیح داده شده و مورد سوال قرار می گیرند.

۳- سطح سوم نمایانگر جهان بینی و گفتمان است. در این سطح فرض های استدلالی ، که بر بستر جهان بینی ها و ایدئولوژی ها قرار داشته و ناخودآگاه هستند واکاویده می شوند.

۴- سطح چهارم نشانگر اسطوره ها و استعاره هاست. این سطح در واقع معرف ابعاد انگیزشی ناخودآگاه موضوع است.

 
 
شماره تماس برای سفارش کتاب
 
88541749
 
09337762822

 

 

 

 

 

 
دانلود رایگان پیشگفتار کتاب و خلاصه فصل ها

http://www.metafuture.org/cla papers/CLAIntroductionFarsi.pdf

:Applied Introduction to the Art and Science of Futures Studies by Victor Vahidi Motti
گروه گوگل قطب نمای آینده و مخزن بزرگ آن بهترین و بی نظیرترین پایگاه اطلاعات آماده و موجود به زبان فارسی و متمرکز بر آینده پژوهی شامل مطالب متنوع در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فنآوری، محیطی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در فضای ایران، منطقه و جهان است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرجع چهره جهانی آینده پژوهی، وحید وحیدی مطلق، مراجعه فرمائید.
 
Posted in Books, Causal Layered Analysis, External publishers.